A kényelmes, komfortos lakás meghatározása

A komfortfokozat a lakóhelynek, vagy szállodának (azonkívül társas „közlekedési területnek”) a helyiségekkel, emellett a „kényelmi berendezésekkel” (pl. közművek, fűtés, WC) való ellátottság – törvény által – meghatározott szintje. A fokozatok közti különbségek: a fűtési mód (központos v. specifikus), melegvíz-ellátás, a szennyvíz-elvezetés megléte, a lakóhelyen belüli vízellátás és WC. A „szükséglakás” nem komfortfokozat (sőt, jogilag viszont nem lakóhely), de a jogszabály ezek közt definiálja azt: nem kell lakószobával rendelkeznie (fele alapterületű és falvastagságú, ablak nélküli is lehet a szoba) és nem kell különleges fűtési móddal sem rendelkeznie. A „garzonlakás” fogalmát ezen a körön kívül egy rendelet határozza meg: maximum 1 szobás, 40 m²-es lakóhely.

Komfortfokozatok meghatározása

Összkomfortos

Az a lakóhely, amely legalább egy 12 m²-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel, emellett közművesítettséggel, melegvíz-ellátással és központos fűtési móddal ellátott.

Komfortos

Az a lakóhely, amely legalább egy 12 m²-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel, ugyanakkor közművesítettséggel, melegvíz-ellátással és egyéni igényeket kiszolgáló fűtési móddal büszkélkedhet.

Félkomfortos

Az a lakóhely, amely a komfortos lakóhely követelményeinek nem felel meg, de legalább egy 12 m²-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, tetejébe fürdőhelyiséggel vagy WC-vel, tetejébe legalább villany- és vízellátással, és speciális fűtési móddal ellátott.

Kényelem nélküli

Az a lakóhely, amely a félkomfortos lakóhely követelményeinek nem felel meg, de legalább egy 12 m²-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, amellett a lakóhelyen kívül WC (árnyékszék) igénybevételével, mindemellett egyéni igényeknek megfelelő fűtési móddal ellátott és a vízvétel lehetősége biztosított.

Szükséglakás

Az olyan helyiség (helyiségcsoport), amelyiknek (ahol legalább egy helyiségnek) alapterülete a 6 m² -t meghaladja, külső határoló fala legalább 12 cm vastag téglafal (vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal), ablaka vagy üvegezett ajtaja van, amellett fűthető és WC (árnyékszék) használata, amellett a vízvétel lehetősége biztosított.