Megbízhatóbb légszennyezettségi előrejelzéseket idézhet elő egy most záruló kutatás

A meteorológiai és levegőminőségi előrejelzések megbízhatóságát javítják egy négy éven át tartó, most záruló, több mint 800 millió forintból megvalósult kutatási program eredményei – tájékoztatta a Pannon Egyetem a sajtó képviselőit.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban 819 millió forintból 2017 tavasza és 2021 ősze közt folyó kutatásban konzorciumi partnerként az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Pécsi Tudományegyetem volt ott.

A Pannon Egyetem közleményében a kutatás indokai közt jelezték: a Kárpát-medencében a szmog és a köd képződése nem független egymástól, mert „a szmog a köd képződésére és tulajdonságaira is jókora, de nem korrekten ismert hatással van, és fordítva”.

A kutatások középpontjában a ködképződéshez vezető folyamatok álltak, ezáltal a részecskék és a ködöt alkotó vízcseppek közti kölcsönhatást tanulmányozták a mesterek. Meteorológiai, éghajlattani és levegőkémiai módszerek együttes alkalmazásával a kutatás alatt „sikerült jókora előrelépést elérni a ködképződés folyamatának megértésében és modellezésében, létrehozva a veszélyhelyzetek előrejelzésének alkalmazható rendszerét”.

A segedelem új szerkentyűk, a köd tulajdonságait mérő különleges műszerek, ezenfelül magas hatékonyságú szuperszámítógép beszerzését is lehetővé tette, amíg az együttes kutatómunka egy nemzetközileg is jegyzett multidiszciplináris kiválósági műhely létrejöttét eredményezte – írták a közleményben.

Tudatták azt is, hogy a segedelem segédkezésével olyan szakmai és informatikai infrastruktúra alakult meg, amely hosszabb távon is hangsúlyos szerepet kaphat a – nemzetgazdasági szempontból kiemelkedően lényeges – meteorológiai és levegőminőségi előrejelzések megbízhatóságának javításában.

mti